okt 202017
 

1949. július 1-én születtem Pilisszentlászlón, egy szlovák nemzetiségű faluban. Édesapám Franyó Rudolf szlovák, édesanyám Szeifert Rozália német ajkú, de mindketten több évszázaddal visszamenő őseikig magyarországi származásúak voltak és annak is vallották magukat. Ők tudatosították bennem azt, hogy magyarságom nem erény, de ugyanakkor szlovákságom, németségem nem bűn és kereszténységem nem kiváltság. Ezek csak külsőségek, de ugyanakkor meghatározzák otthonomat, mert otthon az, ahonnét elindulunk. Így indultam el a helyi általános iskola elvégzése után az akkori szóhasználat szerint kőműves inasnak…
(Részlet az önéletrajzomból)

Tel.: +36 20 9479243 / +36 26 338093
Mail: franyorudolf@citromail.hu

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/search1332318146/Frany%25C3%25B3?ordering=&searchphrase=all

Rudolf Fraňo sa narodil r. 1949 v Senváclave. Viacnásobný starosta svojej rodnej obce a staviteľ-podnikateľ svoje životné skúsenosti premieňa aj na spisovateľské, prekladateľské a vydavateľské aktivity. Od r. 1970 je stavebným podnikateľom a preto nie je náhodné, že vydal odbornú knihu Ľudové staviteľstvo Senváclavu. V rozsiahlej monografii Dejiny Senváclavu spracoval nielen históriu rodnej obce, ale aj jej širšieho okolia, Dunajského ohybu. Ako ctiteľ slovenského ľudového hrdinu Juraja Jánošíka sa rozhodol preložiť a vydať román Milana Ferka Jánošík. (Jeho pohostinský podnik v obci nesie názov Jánošíkova krčma.) Rudolf Fraňo je autorom nielen prekladov a historických štúdií, ale i tvorcom literárnych diel.

http://www.oslovma.hu/index.php/sk/search1332318146/Fra%25C5%2588o?ordering=&searchphrase=all
http://www.luno.hu/component/search/?searchword=Fra%C5%88o&searchphrase=all&Itemid=9999

 Posted by at 02:15

Sorry, the comment form is closed at this time.