Molnár Béla: Emlékképek.

 

emlek I. kiadás 2007. 46 oldal. ISBN 963 217 104 7
II. kiadás bővített kiadás 2008. 65 oldal ISBN 978 369 4379 09 08
Saját kiadás.

Ezt a könyvet Franyó Rudolf, Molnár Béla népi költő kézirataiból valamint Ács István Kárpát – Ukrajnán élő kántortanító kedves közlése alapján gyűjtötte – szerkesztette és kiadta.
Olvasván a gyűjteményt, meggyőződhetünk az igazságtalan trianoni döntés alapján kint rekedt magyarság hazaszeretetéről. A Magyar vagyok, Zászló, Köszönet Gyurcsány Ferencnek, Hadak útján, Krasznahorka című versek könnyeket fakasztanak szemünkre.
Ez a könyv megtestesülése a gondolatok gazdagságának a határon túli magyarságnak.

 Posted by at 09:10