Sprievodca slovenskym Pilísom

 
pilisom Társszerző:Jozef Schwarz
A könyv a Pilisben és Dunakanyarban található szlováksággal kapcsolatos községek, városok történelmét, érdekességeit mutatja be.2009. 112 oldal. Saját kiadás.
Nyomdai munkálatok: COMP-Press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc
ISBN 963-05-2528-3

A könyv a Pozsonyban székelő Úrad Pre Slovákov Zijúcich V Zahranici (Határontúli Szlovákok Hivatala) anyagi támogatásával készült.

Esztergomnál kezdődik, és majdnem Óbudánál fejeződik be ez a terület.” íródik az előszóban.
A könyv három részből áll. Az első tömören bemutatja Pilis vidékének földrajzát és történelmi összefüggéseit. A második részben aprólékosabban ismeri meg a Pilis és környékének településeit. A harmadik sok érdekes kölcsönös kidomborító szlovák – magyar összefüggést mutat be.   A könyv ó barna betűkkel és fotókkal készült.

 Posted by at 09:59