Milán Ferko: ÉSZAK – MAGYARORSZÁGI SZLOVÁK NÉPMONDÁK

 
mondak1 2011. 195 oldal. Saját kiadás. ISBN: 879 – 963 – 9734 – 09 – 8
Nyomdai munkálatok: COMP Press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc
A fordító kedvenc írója Milán Ferko harmincnyolc történelmi alapokon nyugvó népmondáját tartalmazó könyvét, amelynek eseményei a történelmi Magyarországon történtek, vagy történhettek tette át hazánk nyelvére. Így azok magyar nyelven is olvashatóvá váltak.

Vannak benne humorosak: Kumiszt prédikált – bort ivott, Macska, amelyik nem akart tejet inni, Vidám csizmadia stb. Vannak a magyar történelemmel kapcsolatos témakörből: Vége a legendás királynak, (Mátyás király haláláról) Báthori Erzsébet, Elrablása a szentistváni koronának, Keserves sors (Werbőczi kegyetlen törvényeiről) stb.

Minden mondáját tanulságos korabeli idézetekkel kezdi.

 Posted by at 10:21