Pod Pilíšom

 

milisom tam je náš svet

Irodalmi antológiai gyűjtemény a pilisi szlovák szerzőktől.
2008. 255 oldal
Kiadó: Fuhl Bt., Pilisszentkereszt. ISBN 978-963-06-4845-5
Nyomdai munkálatok: COMP – Press Kft., Budapest.

Készült a Pozsonyban székelő Úrad Pre Slovákov Zijúcich V Zahranici (Határontúli Szlovákok Hivatala), valamint számos kisebbségi önkormányzat anyagi támogatásával.

Ebben a gyűjteményben, Franyó Rudolfnak is olvashatók részletek, a Menetelés a halálba és az Elődeink humora című műveiből.

 Posted by at 10:08