Szlovák történelem képekben a legrégibb időktől napjainkig

 

20140106-043218 2008. 132 oldal.
Saját kiadás. ISBN 978 – 963 – 06 – 7066 – 1
A fordítás a prágai OTTOVO könyvkiadó hasonló című könyve alapján készült.
Nyomdai munkálatok: COMP press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc.

A könyv képregény formájában meseszerűen mutatja be a történelmi nagy Magyarország területén élő szlovákságnak magyarokkal közös történelmi múltját. Magába foglalja közös történelmünk valamennyi fontos eseményét és sok kevésbé fontos, de érdekes mozzanatát. Hogy ne untassa az olvasót, nincs benne sok szöveg, de annál több kép, amelyek kiegészítik az írott szöveget. Természetesen nincs benne minden. Ahhoz vaskosabbnak kellene lennie. De elég van benne ahhoz, hogy felkeltse a gyerekek érdeklődését a történelem, mint tantárgy iránt. Ha ez teljesül, teljesítette küldetését.

 Posted by at 10:20