Szlovák koponyák a Pilisből avagy Barangolás a Pilisben II.

 

koponyak  
Társszerző:Jozef Schwarz

A könyv az előbbi szlovák kiadás magyar változata.
2011. 112 oldal. Saját kiadás.
Nyomdai munkálatok: COMP-Press Kft. Felelős vezető. Ibos Ferenc
ISBN……………..

Elnevezését keresve ennek a könyvnek Mikszáth Kálmán szavaival segítettünk. Azt is az ő „Kemény koponyák” c. novellájából, amely ugyan olyan címen jelent meg Wlachovszky Károly fordításában. A szerző kiváló szakértője a magyarországi szlovákságnak. Jól karakterizálta a szlovákokat és a szlovák életet nagy Magyarországon 1918. Ahogy Kiss György Csaba, Mikszáth válogatásának előszavában bevezeti: „Szlovákok nemzet és nem népcsoport, mert nép a szerző (Mikszáth) szerint a nagy történelmi múltú nagy Magyarország népe közössége a lakosságnak, de olyan közösségnek, amelyhez saját nyelvükkel és kultúrájukkal a szlovákok is tartoznak, csak az ő felemelkedésüket az erőszakos magyarosítás akadályozta.”

Változott azonban a Magyar Állam hozzáállása. Nincs már szükség erőszakos magyarosításra. Asszimilálódunk magunktól is, mint ahogy sokan elődeink közül a jobb megélhetés reményében, („vagy másért”) még a nevüket is magyarosították. Ugyanakkor vannak színtiszta szlovák nevűek, akik már nem ismerik elődeik nyelvét. Vannak, akik ismerik, de tagadják szlovákságukat. Így van ez más nemzetiségeknél is, pedig ma már egyik nemzetség sincs hátrányos helyzetben a magyarsággal szemben.

 Posted by at 10:05