Elődeink oskolás évei

 

oskolas „Áldás és béke velünk”  Kezdődik a hivatalos dokumentumok alapján kiemelt jegyzés.
2009.155 oldal. Saját kiadás.

Nyomdai munka:COMP-Press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc ISBN 979-963-06-6846-0

Részlet az előszóból:

A könyv, amit a tisztelt olvasó jelenleg kinyitott, emlékezés elődeink gyermekkorára iskolás éveikre, életkörülményeikre”

Oktatásügyünk az államalapítástól napjainkig cím is helytálló lenne szerzőnek ezen könyvéhez.  Részleteiben azonban leginkább az utóbbi évszázadok kerültek feldolgozásra.
Nagyon okos ötlete volt a szerzőnek azon gondolata, hogy sok érdekes feljegyzéseit a különböző levéltárakban található iratoknak a régi írásmód szerint írta le. Pld.: Egy dörgedelmes értesítés mondhatni körlevél az oskoláknak: „Szittya Ferenc Tanító Csalás miatt8.havi fogságra ítéltetvén, további hivatal vifelésétől tiltandó. Pest budai Helytartófág döntése 10/6, 857. Ilyen és érdekesebb bejegyzést találhatunk a könyvben. „Oskola Tanítóknak Szakállt viselni helytelen”, …”a Rendelet fszerint Izraeliták gyermekei, Rkath. oskolákba járhatók”. A könyv korabeli képekkel illusztrált.

 Posted by at 09:54