Pilisszentlászlón születtek

 
szulrzz
születési etnográfiai adatok 1775 – től  napjainkig.
2011. 358 oldal. Saját kiadás. ISBN:
Nyomdai munkálatok: COMP-Press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc.„Csak múltjával teljes egy család,

egy közösség egy nemzet”

Ezzel az idézettel tudatában látott hosszú évekig tartó grandiózus kutató munkájához a szerző.

Közel két és félszázadig visszamenőleg felkutatta időrendi sorrendben szülőfalujának szülötteit azok születési sorszámát, keresztnevét, születési idejét, szüleinek nevét, házasságkötésük idejét és helyét, elhalálozásuk, eltemetésük helyét és idejét, halálozásuk okát. Ezeken a tényszerű adatokon kívül az „egyéb megjegyzések” rovatában nagyon sok mindent tudhat meg az érdeklődő elődeink küzdelmes életéről.
Ilyen alkotás ahol egy adott településnek minden szülöttje két és félévszázadig visszamenőleg, annak minden adatával egy könyvben vagyon beleírva, még nem látott napvilágot.
Hajdanában csak az egyház, majd az 1867. évi Kiegyezést követően az állami hatóságok vezették a születési, házassági, és halotti anyakönyveket. Ezek az adatok ebben a könyvben minden személynél sorszám szerint egy sorban vannak feltüntetve.
Minden érdeklődő némi türelemmel ki tudja keresni elődeit, oldalági rokonait.

 Posted by at 10:06