Uralkodóink egy évezreden át

 
uralkodoin„Csak a lényeget, de minden lényegest”. Géza fejedelemtől, IV. Károlyig.
2011. 105 oldal. Saját kiadás.
Nyomdai munkálatok: COMP – Press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc.
ISBN: 879-963-9734-09-8

Tisztelt olvasó!

  Könyv melyet jelenleg kezében tart a kortársaknak akarja megközelíteni múltunkat, szétterjeszteni ismeretünket királyainkról, uralkodóinkról és hozzájárulni jobb megismeréséhez a múltnak érdekes hasonlatul a jelenkorhoz.
  Lehet, éppen most ez a megismerés felébreszti alvó nemzeti tudatunkat, nemegyszer abszintens hazafiúi büszkeségünket, elődeinkre és történelmünkre – és azokra, akik uralkodóink voltak.
  Hosszú évszázadok alatt nagyon sok uralkodónk volt – jók gyengék és olyanok, akik a népről nem gondoskodtak, de saját gazdagságukról, hatalmukról és dicsőségről igen. A három évszázadnyi Árpád-házi uralkodóink után jöttek az Anjuok, majd Luxemburgi Zsigmond.
Ezt követően rövid ideig uralkodott első Habsburg királyunk Albert. Őt követték a Jagellók, majd ismét a dicső Hunyadiak kora, amely a Habsburgok négyszáz éves uralmával zárult.
Ezzel a szerény lehetőséggel történelmünk jobb megismeréséhez fogjuk követni időszakonként egyes, de mindenekelőtt a magyar vonatkozású uralkodóinkat, akik hozzájárultak Magyarország területén élő népek történelmének alakulásához.
  Jók vagy rosszak, hozzájárultak ahhoz, hogy büszkék lehessünk elődeinkre, mert nekik köszönhetjük, hogy a nagy európai családban egyenlő helyünk van más nemzetek között.
Hosszú évszázadokon át az itt élő nemzetiségekkel együtt védtük országunkat.
  Mint Nyugat – Európa védelmezői szenvedtünk vérrel verejtékkel megcsonkítva bár, de megőriztük államalapító Szent Istvánunk örökségét.

A fenti sorok önmagukért beszélnek, neki tehát a történelemnek.

 Posted by at 10:04