Milan Ferko: Jánošík Rákóczi zászlaja alatt

 

2006. 386 oldal. Saját kiadás. ISBN – 13: 978 – 963 – 06 – 1161 – 9 – Nyomdai munkálatok: Thora Bt. – A könyv Rákóczi földi maradványainak, hazahozatalának centenáriumi évében a SLOLIA literatura anyagi támogatásával készült. – „Nagyon élvezetes dolog volt számomra ilyen gyönyörű megtörtént események alapján megírt történelmi regénynek lefordítása, amely népi nyelven íródott.” – Kezdi bevezetőjét a fordító. A könyv II. Rákóczi Ferenc küzdelméről és az általa vezetett szabadságharcról szól. Ennek hátterében Jánosíkról, a szlovák nép legendás hőséről, aki mint a fejedelem lovásza közreműködött Rákóczinak bécsújhelyi börtönéből való kiszabadításában. A szerencsétlen Trencsényi csatában mikor Rákóczi lebukott lováról, Jánosík saját lova által megmenekítette a fejedelmet a vesztes csata színhelyéről. Ezáltal másodszor mentette meg urának életét. Később a labancok fogságába esett, ahonnét néhány hónap múlva sikerült megszöknie. Ezt követően, „egyenlővé tenni a világot” beállt a szabadlegények közé, majd azoknak kapitánya lett. A legendák szerint a nagyuraktól elorzott javakat szétosztotta az elnyomott szegény népnek. Árulás folytán elfogták, majd bordái közé szúrt vaskampó által felakasztották. Emlékét, mint népi hősét a szlovák népnek az utókor megőrizte.

 Posted by at 01:00