Szibilla – Legendák és jóslatok

 

 

 

Próbáljon visszamenni úgy két és félezer esztendőt, mikor élt Szibilla Sába városában, Arábiában. Gyönyörű és nagyon tettre kész asszony, királynő, aki fölöttébb meg volt ajándékozva a jövendölések tudományával. Íródik a könyv bevezetőjében.

Igen érdekes olvasmány 180 oldalon.

2020

Saját kiadás

 Posted by at 07:20