Barangolás a szlovák ajkú Pilisben

 

baragolasA könyv az előbbi Sprievodza slovenskym Pilísom bővített magyar változata.
Fotók, Illusztrációk Jozef Schwarcz munkáját dicsérik
2010. 155 oldal. Saját kiadás.
Nyomdai munkálatok: COMP – Press Kft. Felelős vezető: Ibos Ferenc
ISBN 963-05-2528-3Idézet a könyv előszavából.…” A természeti szépségén a gazdag történelmi múltján kívül még egy különleges sajátossága van ennek a vidéknek. Az utóbbi háromszáz évben a lakosság jelentős része szlovák volt.

A jelenlegi történelemnek mindegy 1 500 éves összefüggése van ezen a vidéken. Ez a szlovák történelmi visszatekintés a fő motivációja ennek a könyvnek, amit most kezükben tartanak.

Nem vitatjuk egyetlen szóval sem, egyéb etnikumok és népek részvételét Pilis történelmének alakulásában, de addig, míg leginkább magyarok és németek jelenléte tisztesen elismert, a szlovákok különböző indokok miatt eltünedeznek az archívumok és könyvek homályában. Lehetséges, azért mert alábecsült, vagy azért mert azt még senki meg nem írta. Ezért nekünk szerzőknek – Pilisben élő magyarországi szlovák ajkúnak és az anyaországban lakó szlováknak, aki pilisinek vallja magát – engedjék meg ilyen szemszögből a teljesség igénye nélkül előadni mondanivalóját.

 Örömünkre fog szolgálni, ha ez a publikációja a szlovákoknak, de a többieknek is megközelíti a tényt, hogy ebben a régióban is éltek és élnek szlovákok. Leginkább az fog vigasztalni, ha leginkább a magyarországi szlovákok olvassák érdeklődéssel ezen, könyvet és mindenekelőtt nemzeti öntudatot ébreszt bennük…”

A könyv szintén ó barna betűkkel és fotókkal készült.

 Posted by at 10:00